Engage üzerinde case (vaka) ataması 2 farklı şekilde yapılır ve bunlar otomatik ve manual atamalardır.

Otomatik Atama: Statüsü açık olan ve henüz hiçbir temsilciye atanmamış case'ler, online olan agent'lara belli bir sıraya göre otomatik atanır. Case'ler atanırken paylaşım zamanları dikkate alınır ve önce en eski case'lerin ataması yapılır. Eski caseler beşer beşer online olan temsilcilere atanır. Temsilci, bir case'in statüsünü açık (open)'tan bekleyen (pending) ya da kapalı (closed) olacak şekilde değiştirirse, sistem o agent'a, açık (open) olan case'lerden yeni bir atama yapar. İlk atama sonrasındaki tüm atamalar birer birer yapılır. Ancak bir temsilci manual olarak daha fazla sayıda case'i üzerine alabilir ya da başka bir temsilciye atayabilir.

Manual Atama: Manual atama işlemleri, Inbox ya da Agent ekranı üzerinden yapılabilir. Inbox üzerinden Atama (Assign) butonu ile tekil ya da çoklu işlem yapılabilir. Agent ekranında ise, Atanan (Assigned by) başlığının yanında seçili olan kişi ismi değiştirilerek atama işlemi sağlanmış olur.
Bu yazı size yardımcı oldu mu?
İptal etmek
Teşekkürler!